Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Close
Αναζήτηση
Filters

Τρόποι Πλρωμής

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τρόποι Πληρωμής

1. Πιστωτική, Χρεσωστική και προπληρωμένη κάρτα

2. Αντικαταβολή

3.Paypal

Τρόποι παραλαβής της παραγγελίας σας
1. Αποστολή του εμπορεύματος με υπηρεσία courier στη διεύθυνση αποστολής του αγοραστή. Η αποστολή επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής, ανάλογα με τον τόπο της αποστολής και το βάρος / διαστάσεις του εμπορεύματος.

Χρόνος Παράδοσης
1. Ο μέσος χρόνος παράδοσης για εμπορεύματα που είναι άμεσα διαθέσιμα από το κατάστημα μας ορίζεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
2. Αν ο τελικός χρόνος παράδοσης δεν συμπίπτει με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα γίνεται ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, χωρίς καμιά επιβάρυνση.
4. Το glaze.gr δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), αν αυτή οφείλεται σε περιστατικά που συνιστούν ανώτερη βία. Περιστατικά ανώτερης βίας, όπως είναι ενδεικτικά απεργίες εργαζομένων του κλάδου μεταφορέων, προβλήματα προμηθευτών, μεταφοράς, παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές, παρατείνουν το χρόνο παράδοσης για όσο διάστημα διαρκούν. Αν η διάρκεια του περιστατικού της ανώτερης βίας υπερβεί το διάστημα των δύο μηνών, ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία, χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Τιμές
1. Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
2. Είναι δυνατόν η αναγραφόμενη τιμή ενός εμπορεύματος να είναι διαφορετική από την ισχύουσα τιμή πώλησης. Καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι αναγραφόμενες τιμές να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τιμές πώλησης.
3. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των καταναλωτών.
4. Σε περίπτωση μεταβολής της τιμής πώλησης ενός εμπορεύματος για το οποίο έχει γίνει ήδη παραγγελία ή έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς, ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς καμιά επιβάρυνση.
5. Εάν επιλεγεί ως τρόπος αποστολής η υπηρεσία courier, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το πρόσθετο κόστος των μεταφορικών. Το κόστος μεταφοράς καθορίζεται με βάση τον τόπο αποστολής, το βάρος και τις διαστάσεις του εμπορεύματος. Πριν την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας γνωστοποιούνται στον καταναλωτή αναλυτικά οι επί μέρους χρεώσεις της παραγγελίας και το συνολικό κόστος. Σε περίπτωση εσφαλμένου υπολογισμού ή μεταβολής των χρεώσεων, ο καταναλωτής ενημερώνεται άμεσα και διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς καμιά επιβάρυνση.
7. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με χρηματικό κόστος για την χρήση-πλοήγηση στον δικτυακό τόπο glaze.gr., παρά μόνο για την πραγματοποίηση αγορών από αυτόν.

Επιστροφές – Ακύρωση παραγγελίας
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί συμβάσεων εξ αποστάσεως, ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του / των εμπορευμάτων που έχει παραγγείλει, σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, και υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που είχαν κατά το χρόνο αποστολής, δεν έχουν αποσφραγισθεί και δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Στην περίπτωση της επιστροφής, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το αντίστοιχο κόστος μεταφοράς.


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγινε παράδοση εμπορεύματος διαφορετικού από αυτό που έχει παραγγελθεί, ή παραδίδεται προϊόν κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, από προφανή υπαιτιότητα της επιχείρησής μας, η επιστροφή γίνεται χωρίς επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Η επιφύλαξη για την παραλαβή κατεστραμμένου, ελαττωματικού ή φθαρμένου εμπορεύματος πρέπει να δηλωθεί από τον καταναλωτή άμεσα, κατά την παράδοση του εμπορεύματος, με ενημέρωση της επιχείρησής μας.
Σε κάθε περίπτωση το επιστρεφόμενο εμπόρευμα πρέπει να συνοδεύεται από τα ανάλογα παραστατικά αγοράς και επιστροφής π.χ. δελτίο αποστολής. Διαφορετικά η επιστροφή δεν είναι αποδεκτή.
Ακύρωση παραγγελίας πρέπει να γίνει μόνο σε εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο πριν την εκτέλεσή της. Διαφορετικά, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία επιστροφής του προϊόντος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους.

Υποχρεώσεις Αγοραστών

1. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την επιλογή του εμπορεύματος και την καταλληλότητά του για τη χρήση που το προορίζει.
2. Ο Αγοραστής οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους όρους συναλλαγών, που είναι προσιτοί στον καθένα, πριν τη σύναψη της συναλλαγής.
3. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της πληρότητας και της καλής κατάστασης του εμπορεύματος κατά την παράδοσή του. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραλείψει να ελέγξει το εμπόρευμα κατά την παράδοσή του, ή αμέσως μετά την παραλαβή του, ή σε περίπτωση που δεν ενημερώσει αμέσως την επιχείρησή μας για ελαττώματα ή ελλείψεις του εμπορεύματος, θεωρείται ότι το εμπόρευμα παραλήφθηκε άρτιο, με όλα τα εξαρτήματα και λοιπά αντικείμενα που αναγράφονται στη συσκευασία, και σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
4. Ο Αγοραστής οφείλει να θέτει στη διάθεση της επιχείρησής μας τα αληθινά, ακριβή και πλήρη προσωπικά του στοιχεία, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παραγγελίας, και να μας ενημερώνει για τυχόν μεταβολή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας.

 

Εγγύηση Προϊόντων - Ασφαλής Χρήση

Τα προϊόντα που πωλούνται από το κατάστημα μας ενδέχεται να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για την ασφαλή  χρήση καθώς και την εφαρμογή τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καλό θα ήτανε να ακολουθείτε τα παρακάτω:

- Χρήση γαντιών για την αποφυγή επαφής με χημικά

- Μάσκα για την αποφυγή εισπνοής χημικών

- Πάντα κάνετε δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος σε μη εμφανή σημεία για να είστε σίγουροι για την καταλληλότητα του.

- Τα χημικά πάντα να φυλάζονται μακριά από παιδιά.

Η χρήση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη.

Το κατάστημα μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα χρήσης των προϊόντων καθώς και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. 

Ισχύον δίκαιο
Όλοι οι όροι συναλλαγών είναι σύμφωνοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο και απόλυτα εναρμονισμένοι με τον ελληνικό νόμο Ν. 2251/1994 που ρυθμίζει θέματα περί συμβάσεων εξ αποστάσεως. Η πραγματοποίηση μιας συναλλαγής σημαίνει ότι ο χρήστης/πελάτης έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους ως άνω ισχύοντες όρους χρήσης και συναλλαγών, και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του όρους συναλλαγής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, και είναι υποχρέωση του πελάτη να τους ελέγχει, διαβάζει και κατανοεί πριν την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής.

 

Για παραλαβή προϊόντων από το κατάστημα μας κάνετε απευθείας αγορές από την έδρα μας.

Εαν θέλετε να γίνει κράτηση θα πρέπει να γίνει τηλεφωνική συνεννόηση μας για την πληρωμή της παραγγελίας με κατάθεση, διαφορετικά δεν υφίσταται κράτηση προϊόντων.